Våra priser & villkor

Våra priser baseras  startavift, körsträcka och tid.

Med konkurrenskraftiga priser samt fokus på högsta kvalité. Vi har full förståelse för att alla inte har lika stabil ekonomi och självklart vill vi belöna våra stamkunder(VIP). Därför har vi rabatterat pris för:

* Seniorer (65+) – 10% Rabatt

* Företagskunder – 10% Rabatt

* Stamkunder (VIP) – 10% Rabatt

* Studenter – 10% Rabatt

 Våra villkor:


Det fasta priset gäller enbart mellan två adresser. Kontakta vår växel för personliga priser mellan fler adresser.

Väntetid samt via adresser ingår inte i det fasta priset.

Om det uppstår väntetid mer än 5 min tillkommer taxameter priset för detta. Chauffören sätter på väntetaxan.

Väntetaxan Gäller ej resor från flygplatser. Om det finns terminal avgifter så betalas det av resenären.

Vid resor på taxameter så kan priset höjas eller sänkas upp till 20% I våra priser har eventuell rabatt redan dragits av i det angivna taxameterpriset.

Vid beställning till tåg eller flyg, skall hämtningstiden vara minst 30 min innan inom Linköping tätort före tåget går eller incheckningen stänger. Vid hämtning utanför Linköping tätort ska hämtnings tiden ska vara från 40 minuter för att vår resegaranti ska gälla och avgångstiden ska finnas med på bokningen.

Vid direktbokningar kan vi aldrig garantera att bilen kommer till den tiden som appen visar, men växeln kontaktar dig för att meddela ankomsttiden via telefon, sms eller mejl.

Vid förbeställning till tåg eller flyg mindre 24 timmar innan avresan har vi rätt att ändra på hämtnings tiden med 15 minuter före eller efter önskad tid. Vi meddelar resenären senast 6 timmar innan avresan via telefon, sms eller mejl.

Framkörningsavgift. Om upphämtningsadressen är utanför Linköpings/Jönköpings eller Norrköpings tätort och slutadressen ej är inom Linköpings/Jönköpings eller Norrköpings tätort tillkommer en framkörningsavgift på 15 kr/km från Resecentrum i aktuell stan till upphämtningsadressen, utöver taxameterpriset för resan.

Minimipris för en resa är 120:- SEK

Vid nedsmutsning som kräver sanering med påföljd att bilen ej kan fortsätta vara i tjänst (t.ex. spill eller spya) så debiteras kunden en saneringsavgift om 3200:-