Om Swetaxi

SweTaxi grundades 2011 i Linköping och har sedan dess etablerat sig till en av de större aktörerna i Linköping, Jönköping och Norrköping med omnejd, vi har idag en väldigt god kundbas med många återkommande stamkunder.

SweTaxi grundades med syfte att etablera en ny form av Taxitjänst. Denna arbetsform skulle skilja sig avsevärt från de aktuella taxibolagen. Från den dagen bolaget bildades så skulle vi skilja oss från konkurrenterna i branschen då vi valde att fokusera på långvariga och trogna kunder. Våra naturliga samarbetspartners är internationella bolag, resebyråer, försäkringsbolag, hotell eller flygplatser. Förutom företagsmarknaden har vi även samarbeten med kommuner och landsting för serviceresor inom sjukresor och skolskjuts.

Verksamheten innefattar även gods och bud- transporter där vi transporterar allt från maskindelar till farligt gods.

Kvalité och service är våra viktigaste punkter och personalen utbildas kontinuerligt i dessa delar för att föra verksamheten framåt. Ett av våra mål är att alltid sträva efter att överträffa kundens förväntningar. Utifrån den kvalitetsutbildning som de anställda har fått så skall samtliga medarbetarna alltid följa företagets riktlinjer och policys enligt gällande lagstiftning i Sverige samt företagets egna värderingar gällande etik och moral. Vi har som extra trygghet för våra medarbetare och kunder, en trafiksäkerhetsplan och en handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Förutom det är företaget tredjepartscertifierat i enlighet med ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).

Beställningscentral

SweTaxi driver en beställningscentral som är öppen dygnet runt, året runt. Till denna beställningscentral är även andra åkerier anslutna till Linköping, Jönköping och Norrköping. Är du som åkare intresserad av att starta ett gott samarbete med oss på Swetaxi? Tveka inte att kontakta oss

Samtliga våra bilar är aktiva dygnet runt, året runt. Våra bilar är toppmoderna och samtliga är utrustade GPS då vi kan se var varje bil befinner sig i realtid.